COM UTILITZAR LES XARXES EN LES EMPRESES?

Objectius:

 • Entendre que la xarxa actualment està formada per un nou tipus d’usuaris, capaços de consumir i produir informació.
 • Identificar les diferents ferramentes utilitzables en este àmbit.
 • Mostrar com s’usen estes ferramentes en benefici de les empreses.

Metodologia:

 • Eminentment pràctica, combinant al llarg de les sessions conceptes teòrics amb exercicis pràctics d’aplicació directa al lloc de treball específic.
 • Atenció a les necessitats formatives dels participants, un a un, i capitalització de l’aprenentatge en grup.

Continguts bàsics de l’activitat:

 • Internet i la seua evolució.
 • Què són les Xarxes Socials?
 • Tipus de Xarxes.
 • Xarxes Professionals (LinKedIn, XING, …).

Altres mitjans de comunicació immediata:

 • Twitter.
 • Avantatges i inconvenients de les xarxes per a les empreses.
 • Localització i busca de proveïdors en les xarxes socials professionals.

Duració (hores/jornades):

 • 8 h. (2 jornades de 4 hores).

Horari i calendari:

 • De 16:00 a 20:00 hores.
 • Febrer 2011: 15 i 17

Titulació Obtinguda:

 • Els participants l’assistència dels quals supere el 75% de les sessions, rebran un diploma acreditatiu de l’Escola de Negocis Lluís Vives de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de València.

Lloc de realització:

 • En les Instal·lacions de l’Associació Empresarial a Alzira.