El Banc de València oferix condicions interessants per al finançament d’El Pla

Les obres d’urbanització del Parc empresarial porten un bon ritme i continuara axi fins a desembre del 2010, data prevista per a la seua finalització.

Gràcies a les condicions favorables propostes pel Banc de València els adjudicataris del polígon podran culminar la compra de les parcel·les.

Totes estes qüestions es varen tractar en la recent reunió a la que van asisitir l’Alcaldessa, Elena Bastidas, el director de zona del Banc de València, José Vicente Peris, el director del Banc de València de la Plaça Major, José Garrigues, el President de l’Associaciò, Pepe Villalba, el concejal de activitats urbanistiques, Eliseo Candela, el concejal de promociò ecoòmica, José Luis Palacios, el secretari general del PSOE-PSPV, Enrique Alborch i tots el empresaris adjudicataris de parcel.la en el Parc.