El Polígon Industrial Carretera d’Albalat d’Alzira comptarà amb un Pla de Transport per a fomentar modes de transport més sostenibles

Actualment el polígon industrial de la Carretera d’Albalat compta amb problemes de congestió de tràfic en les hores punta en els accessos principals a l’àrea industrial. A més, el servici de transport públic és escàs, i les infraestructures per a anar amb bicicleta o caminant són molt deficients.

És per això que l’Associació Empresarial d’Alzira ha promogut el Pla de Transport amb què es pretén donar solució a tota la problemàtica actual que presenta el polígon quant al transport. D’esta manera, l’Agència Energètica de la Ribera estudiarà les mesures a implementar per a millorar l’accessibilitat dels treballadors al centre de treball motivant els usuaris a utilitzar sistemes de transport més sostenibles, com caminar, anar amb bicicleta, utilitzar transport públic o sistemes de cotxe compartit, proposant els mitjans perquè açò siga possible. Entre els objectius del projecte es troba aconseguir un important estalvi energètic d’un 20% a un 50%, al canviar els modes de transport per altres més sostenible.

La primera fase de l’estudi se centrarà en l’arreplega de dades, analitzant l’estat actual del polígon industrial i de les empreses, avaluant també els comportaments i actituds dels empleats, que dia a dia es desplacen al seu centre de treball.

L’estudi, una vegada aprovat per l’Agència Valenciana de l’Energia tindrà una duració de 7 mesos.

El President de l’AEA, José Villalba ha manifestat “es tracta que al polígon de la carretera Albalat no vaja cada un amb el seu propi vehicle sinó que existisca la possibilitat de viatjar, amb autobús, amb bicicleta i inclús passejant d’ací que hem encarregat este Pla de Mobilitat”.