Jornada: Acció protectora de la Seguretat Social per als Treballadors Autonoms

Agraïm la col·laboració de les institucions que han fet possible este esdeveniment C.I.P de Formació Professional “Lluïu Suñer Sanchis” i la Mútua Universal.

La ponència va estar a càrrec de Mª José Boluda, advocada de prestacions de Mútua Universal.

Programa

  • Disposicions normatives reguladores del Treball Autònom.
  • Protecció Social del Treballador Autònom.
  • Anàlisi del Projecte de Llei que regula la nova prestació contributiva de Seguretat Social per cessament d’activitat per als treballadors autònoms: Requisits genèrics i específics per a accedir a la nova prestació de cessament d’activitat.
  • Quantia de la nova prestació per cessament d’activitat.
  • Gestió de les prestacions per cessament d’activitat.
  • Comparativa amb la prestació de desocupació en Règim General.