L’Associació Empresarial d’Alzira participa en un projecte d’innovació de gestió ambiental subvencionat per l’IMPIVA

L’ajuda va ser concedida al març del 2011 per un import de 36.000 €. En el projecte “Aplicació d’un nou model de gestió d’empreses basat en la consecució d’un balanç net d’emissions de CO2 en empreses d’Alzira”, que està sent desenvolupat per l’Agència Energètica de la Ribera, participen tres empreses: Ripoll&CIA, Recuperacions Xúquer SL i Elèctrica d’Alzira CEAL, SCV.

L’objectiu del projecte consistix en l’establiment d’un nou mètode de gestió mediambiental en empreses basat en la consecució d’un balanç net d’emissions de CO2, contribuint així a la lluita enfront del canvi climàtic. Per a desenvolupar este nou mètode de gestió ambiental, el projecte planteja primerament l’anàlisi de les emissions de diòxid de carboni de l’empresa per a després planificar la forma de compensar-les fins a arribar al balanç net.

En l’estudi s’abordaran la reducció del consum de recursos com l’aigua i l’energia, així com la reducció de residus, abocaments i emissions. A més, s’analitzarà el procés productiu, localitzant els punts on es poden aplicar energies renovables com l’energia solar tèrmica, energia solar fotovoltaica de connexió o calderes de biomassa.

Paral·lelament, es donaran cursos de sensibilització mediambiental. Esta iniciativa tracta d’oferir una solució global a fi de fer un ús més racional dels recursos primant l’eficiència energètica, l’ús d’energies renovables, la gestió de l’aigua, el respecte al medioambiente i la lluita enfront del canvi climàtic. Gràcies a este projecte les empreses reduiran els seus costos i milloraran la seua imatge social, augmentant així la seua productivitat i competitivitat i contribuiran al desenvolupament sostenible de la regió.Així mateix, permetrà a les empreses abordar noves estratègies de negoci i nous mercats nacionals i internacionals amb una nova imatge corporativa més compromesa amb la societat.