Nova Junta Directiva

Components Junta Directiva

José Villalba Conejero                                    President

Pedro F. Andrés i Oliver                                   Secretari

Antonio Pascual i Llinares                              Vice President

José Llopis i Vidal                                            Vice President

Agustí Ripoll i Puig                                           Rel. Pub. Inst.

Jaume Morell i Ferrer                                       Tresorer

Vocals

Vicente Vila i Gisbert

Raul Tudela i Soriano

José Aparisi i Serra

Antonio Lopez i Lopez

Salvador Hidalgo i Galan

F. Javier Sanchis i Botella

Teresa Àvila i Ribera

Javier Carbonell i Antich

Maria Teresa Palomares i Martinez

Susana Borrás i Sierra

Gines Gil i Martinez

Paqui Noguera i Tonda