Novetats Fiscals 2010

Ahir, 14 d’abril es van celebrar en La Gallera  tres ponències dirigides a explicar-nos les novetats fiscals de 2010.

La primera va estar a càrrec d’Enrique Donnay, associat del Departament Fiscal de Deloitte València, en ella va desenvolupar les mesures més significatives de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, la Llei de transposició de Directrius Comunitàries (“Paquet IVA”) Reial Decret de Modificacions del Reglament del IRPF en matèria de pagaments a compte i terminis de renúncia i revocacions al mètode d’Estimació Objectiva i Règim Simplificat de l’IVA, Alejandro Carbonel, soci del Departament Fiscal de Deloitte València, va ser l’encàrregat de presentar la segona ponència i en la que va exposar la llibertat d’amortització dels elements d’immobilitzat en activitats d’I+D+IT, deduccions per activitats d’I+D+ID i deducció pel foment de les tecnologies de la informació i de la comunicació, la tercera i última ponència va anar a càrrec de Fernando Borrás, Inspector d’Hisenda de l’Estat i Cap de la Unitat Regional de la Inspecció de València, va explicar les operacions vinculades i preus de transferències, obligacions de valorar a preu de mercat, anàlisi funcionarial i de comparabilidad, obligació de documentació de l’obligat tributari i règim sancionador.

Esta jornada ha  sigut organitzada per l’Associació Empresarial junt amb l’Ajuntament d’Alzira a demanda de l’interés manifestat per l’empresariat de la nostra localitat.

L’acte va comptar amb una participació d’al voltant de 60 assistents i conclou amb una agradable sensació d’optimització del temps emprat.