Sistema d’incentius per disminució de la sinistralitat laboral

Sistema d’incentius per disminució de la sinistralitat laboral

El passat 1 d’Abril, el Boletín Oficial del Estado va publicar el Reial Decret 404/2010, de 31 de Març, pel qual es regula l’establiment d’un sistema d’incentius a les empreses que contribuïsquen, especialment i de manera contrastable, a la disminució  i a la prevenció de la sinistralitat laboral.

Arran de l’aparició de la novetat indicada, l’Associació Empresarial Alzira junt amb Asepeyo organitza una jornada per a tractar els seus aspectes més importants.

L’incentiu a què es referix el RD 404/2010 consistix en una reducció de les cotitzacions per contingències professionals que l’empresa podrà obtindre si ho sol•licita i complix uns determinats requisits. En la jornada s’exposarà el contingut bàsic del Reial Decret, el procediment per a sol•licitar l’incentiu i la seua tramitació.

La jornada va dirigida a empresaris, directius i persones amb responsabilitats en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals, i en general, a tot el personal de les empreses implicat en la gestió dels nous aspectes normatius.

Programa

11:30.  Reial decret 404/2010. Sistema de reducció de cotitzacions per contingències professionals.

Sol•licitud de l’incentiu i procediment de tramitació.

Informació i assistència tècnica oferida per Asepeyo.

12:30 Col•loqui

Ponents

Antonio Sancho Sayol. Director Centre Assistencial d’Asepeyo Alzira.

José Fleixar Ruiz. Tècnic de Seguretat i Higiene d’Asepeyo.

Lloc de celebració

Associació Empresarial Alzira
Av. Luis Suñer, 8 entlo. 2 • Alzira (València)