VI Ediciò del Programa de Millora Empresarial

Objectiu

Elaborar amb cada empresa un Pla Estratègic determinant el seu perfil per a millorar les capacitats de gestió. Es desenrotlla un programa d’assessorament pràctic que li possibilitarà conéixer la seua verdadera situació i poder actuar en conseqüència.

 

L’objecte d’estos programes, és potenciar la seua rendibilitat així com avaluar distintes fórmules d’expansió.

Metodologia

Ja que l’objectiu principal és la realització d’un Pla Estratègic individual, s’utilitzarà una metodologia innovadora que ha produït resultats altament positius.

 

El programa combina un 20% de sessions conjuntes i un 80% d’acompanyament i orientació pràctica.

Lloc d’Impartició

Associació Empresarial d’Alzira 

Av. Luis Suñer, 8.  46600 ALZIRA

Tel.  96 245 95 05 – 96 245 95 17

 

Data d’Inici

Dimarts, 11 de setembre de 2012

Desenrotllament del Curs

 

 

Metodologia d’elaboració d’un Pla Estratègic.

     ÀreaMàrqueting i Comercial.

     ÀreaAdministrativo-Financiera.

     ÀreaJurídico-Fiscal.

     Ferramentesde Gestió.

     Sistemesde Seguretat, Qualitat i Gestió Mediambiental.

     Operacionsi Logística.

     Àreade Recursos Humans.

      Merchandising.  Duració 

 

 

El programa, d’un màxim de 20 participants, té una duració de 8 setmanes consecutives. Es desenrotllen sessions conjuntes a un màxim de 6 hores setmanals, i les sessions d’acompanyament s’organitzen amb absoluta flexibilitat i adaptació a la disponibilitat de l’alumne.

 

Inscripcions

Limitat a 20 participants per rigorós orde d’inscripció

 

Informació

Associació Empresarial Alzira

Av. Luis Suñer, 8 entlo. 2 – 46600 Alzira

Tel.  96 245 95 05 – 96 245 95 17